หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 01 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม เรื่อง “ร้อยสำเนียง เรียงภาษา เพิ่มความก้าวหน้างานบริการ”
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 01 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม เรื่อง “ร้อยสำเนียง เรียงภาษา เพิ่มความก้าวหน้างานบริการ”

admin bsm
2018-03-30 13:45:55


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 01 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม เรื่อง “ร้อยสำเนียง  เรียงภาษา  เพิ่มความก้าวหน้างานบริการ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณณัชชานันท์ เลียงอรุณวงศ์ (พิธีกรและ ผู้ประกาศข่าวช่อง 3) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ   โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาสัมมนาธุรกิจบริการ โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา