หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม เรื่อง "ร้อยสำเนียง เรียงภาษา เพิ่มความก้าวหน้า งานบริการ"
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม เรื่อง "ร้อยสำเนียง เรียงภาษา เพิ่มความก้าวหน้า งานบริการ"

admin bsm
2018-03-30 13:35:24

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม เรื่อง "ร้อยสำเนียง เรียงภาษา เพิ่มความก้าวหน้า งานบริการ" พบกับวิทยากรรับเชิญ คุณณัชชานันท์ เลียงอรุณวงศ์ (ครูนุ่น) ในวันอังคารทึ่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724) อาคาร 57 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ